Phạm Thị Hồng Trinh

Trưởng bộ phận phun xăm

Xem chi tiết

Lương Thị Thùy Dương

Kỹ thuật viên phun xăm

Xem chi tiết

Trần Thị Minh Diệu

Kỹ thuật viên phun xăm

Xem chi tiết
image-phạm-ngọc-tuấn

Phạm Ngọc Tuấn

Kỹ thuật viên phun xăm

Xem chi tiết
image-nguyễn-lê-như-hảo

Nguyễn Lê Như Hảo

Chuyên viên phun xăm

Xem chi tiết
image-nguyễn-thị-hồng-xuân

Nguyễn Thị Hồng Xuân

Chuyên viên phun xăm

Xem chi tiết

Phạm Thị Bích Phượng

Kỹ thuật viên phun xăm

Xem chi tiết

Võ Văn Điệp

Kỹ thuật viên phun xăm

Xem chi tiết
image-default

Võ Thị Hoàng Phương

Kỹ thuật viên phun xăm

Xem chi tiết
image-default

Cao Hồng Trúc

Kỹ thuật viên phun xăm

Xem chi tiết
image-nguyễn-diễm-hàn-uyên

Nguyễn Diễm Hàn Uyên

Trưởng bộ phận chăm sóc da

Xem chi tiết
image-phạn-thi-kiều

Phạm Thị Kiều

Kỹ thuật viên điều trị da

Xem chi tiết
image-nguyễn-thị-như-ngọc

Nguyễn Thị Như Ngọc

Kỹ thuật viên da

Xem chi tiết
image-nguyễn-thị-nhi

Nguyễn Thị Nhi

Kỹ thuật viên da

Xem chi tiết
image-default

Nguyễn Thị Yến

Kỹ thuật viên da

Xem chi tiết
image-lê-thị-kim-thùy

Lê Thị Kim Thùy

Kỹ thuật viên da

Xem chi tiết
image-default

Võ Thị Na

Chuyên viên chăm sóc da

Xem chi tiết