Chi nhánh Đà Lạt

Nguyễn Diễm Hàn Uyên

Trưởng bộ phận chăm sóc da


Xem chi tiết

Phạm Thị Hồng Trinh

Trưởng bộ phận Phun Xăm


Xem chi tiết

Phạm Thị Kiều

Chuyên viên chăm sóc và điều trị da


Xem chi tiết

Lương Thị Thùy Dương

Kỹ thuật viên phun xăm


Xem chi tiết

Trần Thị Minh Diệu

Kỹ thuật viên phun xăm


Xem chi tiết

Phạm Ngọc Tuấn

Kỹ thuật viên phun xăm


Xem chi tiết

Nguyễn Thị Như Ngọc

Kỹ thuật viên da


Xem chi tiết

Nguyễn Thị Nhi

Kỹ thuật viên da


Xem chi tiết

Chi nhánh Long Thành

Nguyễn Thị Thùy Trang

Kỹ thuật viên phun xăm


Xem chi tiết

Nguyễn Thị Yến

Kỹ thuật viên da


Xem chi tiết

Chi nhánh Biên Hòa

Lê Thị Kim Thùy

Kỹ thuật viên da


Xem chi tiết

Võ Thị Hoàng Phương

Kỹ thuật viên phun xăm


Xem chi tiết

Cao Hồng Trúc

Kỹ thuật viên phun xăm


Xem chi tiết

Chi nhánh Bình Dương

Nguyễn Lê Như Hảo

Chuyên viên phun xăm


Xem chi tiết

Nguyễn Thị Hồng Xuân

Chuyên viên phun xăm


Xem chi tiết

Chi nhánh Đà Nẵng

Võ Văn Điệp

Kỹ thuật viên phun xăm


Xem chi tiết

Phạm Thị Bích Phượng

Kỹ thuật viên phun xăm


Xem chi tiết

Võ Thị Na

Chuyên viên chăm sóc da


Xem chi tiết